top of page

ПРОДАЖ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

В майбутньому, після оформлення усіх дозвільних документів на право постачання електричної енергії компанія ЕНЕРГОАЛЬЯНС ТРЕЙД планує також отримати ліцензію на продаж природного газу непобутовим споживачам. 

35_main-v1590380018.jpg

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Електроенергія — вид енергії, що існує у вигляді потенціальної  енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму.

Електричну енергію для виробничого і побутового споживання отримують шляхом перетворення інших видів енергії.

Її джерелами може бути хімічна енергія, механічна енергія, наприклад, води чи вітру, ядерна енергія, теплова енергія, світлова енергія. При виробництві електричної енергії хімічна або ядерна енергія зазвичай спочатку перетворюються в теплову, а тільки потім у енергію електричного струму.

oil design

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Природний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метануетанупропанубутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементній та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.

bottom of page