top of page

ПРОДАЖ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Після отримання Ліцензії на постачання електричної енергії та оформлення інших дозвільних документів компанія ЕНЕРГОАЛЬЯНС ТРЕЙД стане учасником оптового ринку електричної енергії та розпочне надавати послуги з продажу електроенергії непобутовим споживачам. 

power11

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Електроенергія — вид енергії, що існує у вигляді потенціальної  енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму.

Електричну енергію для виробничого і побутового споживання отримують шляхом перетворення інших видів енергії.

Її джерелами може бути хімічна енергія, механічна енергія, наприклад, води чи вітру, ядерна енергія, теплова енергія, світлова енергія. При виробництві електричної енергії хімічна або ядерна енергія зазвичай спочатку перетворюються в теплову, а тільки потім у енергію електричного струму.

power12

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Природний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метануетанупропанубутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементній та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.

bottom of page